e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Informace
Událost (stalo se)
Sjednocená teorie architektury : Forma, jazyk, komplexita
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 10.03.18

Slavnostní představení nové knihy Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita pod záštitou děkana Fakulty architektury VUT ve dvoraně rektorátu VUT, Antonínská 1, v úterý 27. února 2018 v 16:00 hodin.
Knihu přestaví editor českého vydání doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
Nikos A. Salingaros, Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita.
Brno: VUTIUM – Barrister & Principal Publishing 2017. 402 s., 300 obr.
Dlouho očekávaný překlad klíčové práce od amerického badatele a průkopníka nového, vědeckého výkladu architektury. Nikos A. Salingaros „znovuobjevuje” architekturu tak, že vysvětluje její zapomenutá pravidla a nabízí návod, jak se může opět propojit s přírodou a lidskou přirozeností. Vychází přitom ze tří vědeckých hledisek: z perspektivy biologie a ekologie, z moderní neurovědy a z matematiky – odtud také titul Sjednocená teorie architektury. Knihu můžeme číst jako souvislé odborné pojednání i jako učebnici jedinečného kurzu pro studenty architektury. Součástí jsou texty dalších čelných vědců a představitelů soudobé rozpravy o architektuře, např. Edwarda O. Wilsona, Léona Kriera či Christophera Alexandera.
Editor českého vydání Martin Horáček knihu doplnil o bohatou obrazovou přílohu, zasvěcenou předmluvu a rozhovor s autorem.
Nikos A. Salingaros (nar. 1952) je mezinárodně uznávaný teoretik architektury a urbanista. Je autorem řady knih a studií, propojujících průlomovým způsobem matematiku, přírodní vědy a architektonické navrhování. Působí jako profesor matematiky na University of Texas v San Antoniu.
V průběhu prezentace knihy ve dvoraně rektorátu VUT bude možné knihu zakoupit za zvýhodněnou cenu.

Facebooková událost

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: