e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Soutěž
Událost (stalo se)
EBEC Chalenge 2018 Brno - výzva k účasti v soutěži
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 18.01.18

EBEC (European BEST Engineering Competition) je největší mezinárodní technická soutěž ve střední Evropě určená pro čtyřčlenné týmy studentů vysokých škol. Soutěž probíhá celkem na  dvou úrovních a ve dvou samostatných kategoriích. Na první úrovni jsou lokální kola organizovaná v režii jednotlivých poboček BESTu na 88 technických univerzitách. Vítězové lokálních kol postupují na regionální úroveň, kterou je pro EBEC Challenge Brno 2018 kombinace České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Slovinska. Letos se regionální kolo uskuteční v dubnu v Bratislavě.
Lokální úroveň soutěže na Vysokém učení technickém v Brně zajišťuje pobočka studentské organizace BEST (Board of European Students of Technology).??Tato úroveň se skládá z Internetového kola, kdy všechny přihlášené týmy mají 24 hodin pro řešení jednoho zadání a zaslání výstupu pro hodnocení. Porota poté vybere postupující, kteří se účastní příslušného Fakultního kola (FSI, FEKT, FAST), na které se přihlásili.??První tři týmy z každé kategorie pak z jednotlivých Fakultních kol postupují do univerzitního Finálového kola, kde řeší komplexní zadání v anglickém jazyce.??Součástí Finálového kola a Fakultního kola na FSI je i veřejně přístupný JobFair, kde má každý zúčastněný příležitost dostat se do styku se zástupci renomovaných technických firem, a doprovodný program zakončený networkingem při slavnostním pohoštění.??Firmy z technického prostředí doslova prahnou po proaktivních studentech, kteří se zapojují do mimoškolních aktivit. Máš jedinečnou možnost vyzkoušet si práci v týmu, hledat řešení problémů z praxe, vyzkoušet si prezentační dovednosti a navíc vyhrát zajímavé ceny nebo se podívat v dalších kolech po Evropě.

Více informací >

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: