e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Informace
Událost (stalo se)
Účast na XIX. generálním sněmu ICOMOS v Indii
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 08.01.18

Ve dnech 8. až 16. prosince 2017 se doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D., účastnil XIX. generálního sněmu ICOMOS (Mezinárodní rady památek a sídel) v indickém hlavním městě Dillí. Sněm sestával z volebního kongresu, organizačních debat a odborné konference na téma Dědictví a demokracie s třemi sekcemi a zvláštní sekcí zaměřenou na průsečíky péče o kulturní a přírodní fenomény, do jejíhož jednání se jmenovaný především zapojil. Dohromady tříčlenná česká delegace se potom podílela na volbách prezidenta a viceprezidentů ICOMOSu na další funkční období (Američana Gustava Araoze nahradil v čele organizace Japonec Toshiyuki Kono).

Popisky k fotografiím:

Foto 1 - Indický ministr kultury (uprostřed v bílém) předává Cenu Pietra Gazzoly egyptskému památkáři Salehu Lameiovi. Třetí zprava na pódiu nově zvolený prezident ICOMOSu Toshiyuki Kono?.
Foto 2 - Volební shromáždění: v popředí stojí končící prezident Gustavo Araoz.
Foto 3 - Jedno z míst konání sněmu: India International Centre, Nové Dillí (Joseph Allen Stein, 1958-62).


Více informací >

Foto 1


Foto 2


Foto 3

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: