e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Galerie Mini
Událost (stalo se)
Cesty za architekturou 2017 - výstava v Galerii mini
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 20.11.17

V letošním roce podnikla naše fakulta dvě cesty do zahraničí, z nich vzešly dvě publikace celkově o čtyři sta stranách. Od 15. do 30. listopadu 2017 si můžete v Galerii mini prohlédnout koncepty jednotlivých publikací a na dernisáži si všichni přispěvatelé rozdělí autorské výtisky.

Cesta k Bodamskému jezeru 18. - 24. dubna 2017
Podívali jsme se do sousedního Rakouska, k němuž nás díky habsburské monarchii pojí dlouhá historie. Přestože je Rakousko menší rozlohou i počtem obyvatel, nabízí pestré spektrum architektonických slohů, ale také nepoměrně vyšší stavební kulturu, z níž i lze vzít mnoho příkladů pro vlastní tvorbu.

Cesta za Plečnikem 5. - 10. října 2017
Zažili jsme babí léto u Jadranu ve vybrané společnosti Plečnikových staveb, zavítali do Terstu na Plečnikova souputníka Makse Fabianiho, podívali se do Kranje na Plečnikova žáka Edvarda Ravnikara a ti odváženější se vykoupali v Piranu, kde mají náměstí od Borise Podreccy.
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: