Přednáška
Událost (stalo se)
Rostislav Švácha : Desakralizace sokoloven
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 17.11.17

V úterý 12. prosince 2017 v 17:00 hodin se v aule A310 na Fakultě architektury VUT v Brně, Poříčí 5 uskuteční přednáška profesora Rostislava Šváchy na téma Desakralizace sokoloven. Přednáška je součástí ateliérového zadání Gale/Sládeček řešícího objekt nového divadla a sokolovny v Uherském Hradišti.
"Architektura sokoloven z poslední třetiny 19. století připomíná chrámy, jako by i sokolské cvičení plnilo funkci posvátného rituálu. Chrámový ráz prvních sokoloven dobře vyjadřuje i rétorika jejich popisů v dobovém tisku. Ve dvacátých letech 20. století však nastává obrat a sokolovny se začínají podobat továrnám. Přednáška dospěje k otázce, zda této architektonické proměně neodpovídala i změna ideového obsahu sokolských cvičení."
R.Švácha


Více informací >

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: