e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Ocenění
Událost (stalo se)
Vítězství v soutěži na rekonstrukci KD Družba
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 25.10.17

Našim čerstvým absolventům Lukáši Ildžovi a Ondreji Palenčarovi se podařilo zvítězit v architektonické soutěži na přestavbu kulturního domu Družba, kterou na konci června vyhlásilo město Levice za účelem získání nejlepšího návrhu architektonického řešení budovy kulturního domu a přilehlých exteriérových prostorů, které přispěje k rozvoji společenského života města na jeho hlavním náměstí. Do jednokolové veřejné anonymní soutěže bylo nakonec odevzdáno 11 návrhů a našim bývalým studentům se podařilo prosadit v konkurenci tak silných osobností jako Vít Halada nebo Martin Kusý.

Súťažný návrh č.10 - 1. miesto: Ing. Arch. Lukáš Ildža, Ing. Arch. Ondrej Palenčar, Ing. Arch. Matúš Ivanič, Ing. Rastislav Ildža - Prešov, Stará Červená Voda, (ČR), Bratislava, Levice

Komentár poroty: Víťazný návrh podľa názoru a rozhodnutia poroty skĺbil najlepšie zo všetkých predložených súťažných návrhov hlavné požiadavky vyhlasovateľa a poroty na riešenie rekonštrukcie jestvujúceho kultúrneho domu z pohľadu funkčnej náplne, celkového architektonického výrazu a ekonomických kritérií. Vysoko hodnotený bol v návrhu citlivý prístup k základnej hmote objektu so zachovaním jeho hlavných proporcií a kompozície, pri použití jednoduchých a súčasných výrazových prostriedkov, vytvárajúcich pozitívnu premenu stavby. Táto premena sa neodohráva iba vo výraze objektu, no čo je rovnako dôležité aj v jeho blízkom okolí, dispozícii a prevádzke. Osadenie objektu do zelene prispieva k snahe mesta o zatraktívnenie verejného priestranstva, hoci pri tomto riešení porota odporúča zvážiť v ďalšom postupe predložené riešenie statickej dopravy v okolí kultúrneho domu. Dispozícia objektu je logická a vyvážená, pričom rešpektuje základné danosti pôdorysu - schodisko a vnútorné átrium. Integrovaním mestskej knižnice do objektu autori riešia nielen nevyhovujúci momentálny stav tejto funkcie v rámci mesta, ale zároveň dávajú predpoklad na celodenné využitie objektu a vhodné integrovanie navrhovaných funkcií. Porota odporúča v ďalšom postupe venovať zvýšenú pozornosť pri riešení vstupného predpolia (hlavne jeho schodiskovej časti), zásobovania divadelnej sály a drobným dispozičným nedostatkom, ktoré však z celkového koncepčného pohľadu nie sú zásadné. Návrh je realistickým riešením, ktoré poskytuje požadovanú náplň a funkčnosť spolu s výrazným posunom architektonického pôsobenia objektu, pri zachovaní jeho pôvodného charakteru.

Více informací >
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: