e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Informace
Událost (stalo se)
Shromáždění Akademické obce VUT
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 16.10.17

S blížící se volbou kandidáta na jmenování rektorem pro funkční období od 1.2.2018 do 31.1.2022 uspořádala volební komise pro volbu kandidáta na jmenování rektorem VUT předvolební shromáždění Akademické obce VUT, a to v termínech 12., 17. a 19. října 2017. Na shromáždění se představí jediný navrhovaný kandidát  prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
i s možností odpovědět na Vaše případné dotazy.

Termíny a místa shromáždění:
Dne 12.10.2017 od 14:00 hodin, areál FEKT, místnost č. SH 2.173, Technická 12 (již proběhlo)
Dne 17.10.2017 od 14:00 hodin, areál FAST, historická aula, Budova A, Veveří 331/95
Dne 19.10.2017 od 14:00 hodin, areál FP, místnost P384, Kolejní 2906/4.

Více informací >
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: