e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Ocenění
Událost (stalo se)
Cena Rudolfa Eitelbergera 2017
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 04.10.17

Cena Rudolfa Eitelbergera 2017 je přehlídka, která mapuje to nejlepší z architektury, urbanismu a památkové péče v Olomouckém kraji za uplynulé dva roky. Tentokrát o výsledcích ceny rozhodovali Kateřina Bečková, Jana Křenková, Jitka Ressová, Rostislav Švácha (předseda poroty), František Chupík, David Mareš, Pavel Nasadil a Aleš Jakubec.

Komise letos vybírala z necelých čtyřiceti vytipovaných staveb, na místě prohlédla asi patnáct realizací, z nichž doporučila nominovat sedm do finále. Hlavní cenu si odnesla kaple sv. Františka z Assisi v Olomouci na Biskupském náměstí, jejíž interiérové úpravy se ujal autorský kolektiv architektů Vojtěcha Jemelky, Jana Mléčky, Jiřího Marka a výtvarníků Petera Demeka a Jana Jemelky.

Jan Mléčka s Jiřím Markem jsou pedagogové na FA VUT a Vojtěch Jemelka je naším absolventem. Připojujeme se ke gratulantům.

"Letos ji provázela hned dvě jubilea", vysvětluje předsedkyně spolku Za krásnou Olomouc, Michaela Johnová-Čapková.  "To malé upozorňuje na již pátý ročník soutěže, to velké, dvousetleté, na datum narození Rudlofa Eitelbergera. Narodil se v Olomouci v roce 1817 a cena nese jeho jméno už od prvního ročníku, který jsme zorganizovali v roce 2008." Tento olomoucký rodák se zcela nesmazatelně zapsal do dějin kulturní Evropy. Byl aktivním komentátorem architektonického dění, redaktorem Wiener Zeitung. Lze jej také považovat za otce památkové péče a muzejnictví v Rakousku-Uhersku. Ve Vídni založil a řídil velkolepé uměleckoprůmyslové muzeum (dnešní populární MAK). Jako vůbec první profesor dějin umění ve Vídni se zasloužil o rozvoj studijního oboru, který má své pokračování i na filozofické fakultě olomoucké univerzity.
Architektonickou cenu organizuje spolek Za krásnou Olomouc. Jeho členka Martina Mertová vysvětluje: "Pro každý ročník zveme novou, nezávislou komisi, která zahrnuje přední české architekty, historiky umění, odborníky a úředníky městské i státní správy s vazbou na sledovanou oblast. Počínaje letošním rokem se účastníkem poroty pro funkční zpětnou vazbu s Městem stal také jeden radní, v jehož kompetenci je právě urbanismus nebo rozvoj města."


Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: