e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Galerie Mini
Událost (stalo se)
FA pro FaVU - výstava v galerii MINI
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 19.09.17

Ve středu 20. září 2017 v 17:00 hodin se v galerii MINI uskuteční výstava devíti absolventů FA VUT, kteří letos promovali v ateliéru doc. Ing. arch. Zdeňka Makovského. Na výstavě jsou představeny vize pro areál  Údolní 53 / Úvoz 33, kde by v budoucnu měly sídlit FA, FaVU společně s kreativním centrem VUT. Diplomní práce Terezy Teplé, Veroniky Ševčíkové, Kristýny Vaňkové, Lenky Půžové, Anežky Vrabcové, Viktora Krajana, Luďka Šimoníka, Jakuba Ertla a Ivos Stejskala si můžete v galerii MINI prohlédnout až do pátku 29. září 2017.

Před jedenáct lety se konala soutěž na nové využíti opuštěného areálu  Údolní 53 / Úvoz 33 pro potřeby obou uměleckých škol VUT. K realizaci vítězného návrhu nakonec nedošlo, ale od té doby se do částečně zrekonstruovaných budov nastěhovala Fakulta výtvarných umění a výhledově by se do tohoto areálu měla přestěhovat i naše Fakulta architektury.

„Stávající sto let staré budovy areálu z rakousko-uherského období nejsou uzpůsobeny pro výuku uměleckých předmětů v 21. století. Dispozice připomínající kasárna neumožňují adekvátní ateliérovou výuku ani nenabízí galerijní prostory vhodné k vystavování semestrálních prací. Úkolem bylo areál urbanisticky dokomponovat, zvážit nároky nově nastěhovaných škol a nabídnout jim prostory vhodné pro jejich práci i následnou prezentaci. Výsledkem návrhu byly kromě urbanistických úprav areálu objekty nových ateliérů, výstavní galerie, galerie určená pro stálou expozici antických plastik z majetku VUT, základní společenské a kulturní zázemí pro Kreativní centrum. Architektonické řešení respektují charakter parcely, zejména její topografické a kontextuální kvality, při zachování památkové ochrany stávajících objektů. Funkce objektů, dispoziční řešení i dopravní řešení budou vycházet ze stavebních programů jednotlivých fakult. Nově navržené prostory areálu pozitivně ovlivňují výuku studentů FA, FaVU i absolventů v Kreativním centru.“


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: