e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Workshop
Událost (stalo se)
Prostor v architektuře - pozvánka na letní workshop
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 05.06.17

Srdečně Vás zveme k účasti na letním workshopu Prostor v architektuře a Brněnská škola dějin umění pořádaný Seminářem dějin umění (FF MU v Brně) pod odbornou záštitou prof. PhDr. Jiřího Kroupy, CSc. Workshop věnovaný otázce architektonického prostoru bude probíhat v Brně ve dnech 24. – 26. srpna 2017 v přednáškové budově vily Stiassni a na půdě Semináře dějin umění. Cílem workshopu je navázat na výzkum tohoto fenoménu v Brněnské škole dějin umění, která v letošním roce oslaví devadesát let od svého založení a zároveň přiblížit současné badatelské přístupy k tomuto tématu.

Workshop je otevřen všem studentům dějin umění, architektury a příbuzných oborů, kteří se zabývají architekturou 20. století a funkcí prostoru. Samozřejmě rádi uvítáme i akademické a neakademické pracovníky.
Z důvodu omezené kapacity (20 účastníků) je nutné závazné přihlášení na celý třídenní program zasláním přihlášky do 25. 6. 2017 na emailovou adresu prostorvarchitekture@gmail.com.
V příloze Vám zasíláme přihlášku, plakát a anotaci workshopu, kde naleznete seznam přednášejících a brněnských památek, nad kterými bude vedena diskuze.

Mgr. Petra Lexová a Mgr. Lenka Vrlíková
Seminář dějin umění, FF MU Brno


Plakát a anotace | Přihláška

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: