e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Ocenění
Událost (stalo se)
Cena odborné veřejnosti - diplomové práce 2017
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 08.06.17

Ve čtvrtek 1. června 2017 se sešli nezávislí porotci, kteří posuzovali 91 diplomových prací, jejichž tématický rozsah byl nepoměrně širší než u bakalářských prací, což ztěžovalo vzájemné porovnávání a se protáhlo posuzování až do pozdních hodin. Komise se sešla ve složení MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek, Ing. arch. Zuzana Morávková a Ing arch. Ondřej Tuček se rozhodla ocenit následující práce:
Bc. Radomír Feňo: Lázně, vedoucí práce: Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.
Bc. Barbora Juříčková: Architektura trestu a nápravy člověka, vedoucí práce: Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.
Bc. Barbora Kudelová: Překonávání bariér, vedoucí práce: Ing. arch. Jiří Marek

Odměny:
Bc. Jáchym Daniel: Bílá kniha, druhé vydání - otevřená škola, vedoucí práce: Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.
Bc. Oliver Kažimír: Krajina pretvorená, vedoucí práce: Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.

Porota zvolila systém tříkolového hodnocení na základě předložených prací dne 1. 6. 2017. Práce byly posuzovány v několika kolech. V prvním kole byly hodnoceny podle předložených panelů, kde byla brána v úvahu schopnost zobrazit základní koncepční myšlenky návrhu a jejich kvalita. V druhém kole porota přistoupila k podrobnějšímu studiu přiložených portfolií a modelů. Ve třetím kole bylo snahou poroty vybrat takové návrhy, které přesvědčivým způsobem reprezentují různé měřítka a kategorie zadání (od rekonstrukcí po urbanismus).
Porota se po pečlivém studiu rozhodla vybrat takové návrhy, které kromě vysoké architektonické kvality otevírají i další aktuální témata nad rámec oboru a podněcují širší společenskou diskuzi.
Hodnoceno bylo 91 předložených prací. Do druhého kola postoupilo 39 projektů. Do třetího kola postoupilo 27 projektů. Ve finálovém kole byly vybrány tři práce a uděleny dvě odměny

Cena nezávislé poroty /bez udání pořadí/:

Bc. Radomír Feňo, vedoucí práce Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.
téma „Lázně“
Autor citlivě vstupuje do existujícího areálu s jasným, přehledným a fungujícím prostorovým schématem, částečně zachovává původní budovy, na které formou i výrazem novostaveb navazuje. Předložené architektonické řešení a měřítko je přiměřené zvolené funkci. Rozsáhlý stavební program je dobře zvládnutý. Autor zajímavým způsobem pracuje s terénem a vytváří venkovní prostory různého charakteru.

Bc. Barbora Juříčková, vedoucí práce Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.
téma „Architektura trestu a nápravy člověka“
Téma vězeňství a nápravy odsouzených je mimořádně společensky citlivé. Autorka navrhuje rozvoj stávajícího vězeňského areálu nejen o nové kapacity, ale i o nové formy způsobu výkonu trestu směřující ve třech stupních ke znovuzačlenění odsouzených do společnosti. Architektura a funkce se zde vzácně propojují v podobě různě prostupných bloků na rozhraní střeženého a svobodného prostoru. I přes určitou schematičnost zpracování je celkové vyznění velmi přesvědčivé.

Bc. Barbora Kudelová, vedoucí práce Ing. arch. Jiří Marek
téma „Překonávání bariér"
Výrazově silný a ve své jednoduchosti přesvědčivý návrh lávky propojuje dnes zcela izolované rekreační celky v logickém a potřebném místě, kde frekventovaná dopravní tepna spolu s řekou Svratkou vytváří neprostupnou bariéru. Návrh je zpracován v odpovídající podrobnosti, která náleží inženýrskému dílu. Porota hodnotí kladně silné grafické zpracování i chirurgicky přesné trasování mostu.

Porota udělila dvě zvláštní odměny:
Bc. Jáchym Daniel
Bc. Oliver Kažimír


Hodnocení komise

Bc. Radomír Feňo


Bc. Barbora Juříčková


Bc. Barbora Kudelová


Bc. Jáchym Daniel

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: