e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Ocenění
Událost (stalo se)
Cena děkana za bakalářskou a diplomovou práci 2017
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 02.06.17

Cenu děkana za bakalářský projekt v akademickém roce 2016/17 /nominace státnicových komisí/ získala Petra Kovaříková za práci na téma „Y Soft Campus, Brno Pisárky“. Vedoucím práce byl Ing. arch. Jan Kratochvíl. Dle vynikajících dosažených výsledků za celé studium v BSP získala Petra Kovaříková rovněž vyznamenání.

Cenu děkana za diplomový projekt v akademickém roce 2016/17 /nominace státnicových komisí/ získal Bc. Luděk Šimoník za práci na téma „Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT Brno v areálu Údolní“. Vedoucím práce byl doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský, asistent MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.
Petra Kovaříková


Luděk Šimoník

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: