e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Soutěž
Událost (stalo se)
Přehlídka diplomových prací ČKA 2017 - podání přihlášek
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 01.06.17

Dnem 10. května 2017 byl vyhlášen 18. ročník Přehlídky diplomových prací, který pravidelně pořádá Česká komora architektů. Odevzdání soutěžních návrhů do 12. července 2017. Složení letošní poroty: MgA. Janků Ondřej,  Ing. Marek Aleš, MgA. Ing. arch. Nasadil Pavel, Mgr. Svobodová Šárka, Barbora Špičáková.

První cena se stanovuje ve výši 25 000 Kč
Druhá cena ve výši 15 000 Kč
Třetí cena ve výši 10 000 Kč

Diplomové práce přihlášené do Přehlídky budou po slavnostním vyhlášení výsledků vystaveny v prostorách kanceláře ČKA v Josefské ulici 34/6 v Praze. Následně budou vystaveny na vybraných školách v České republice. Česká komora architektů následně vydá katalog Přehlídky diplomových prací 2016. Výsledky Přehlídky budou dále publikovány v Bulletinu ČKA a v dalším odborném tisku, odborných časopisech a denním tisku.


Více informací >

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: