e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
Helena Zemánková: Jaké didaktické a společenské poslání mají muzea?
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 25.05.17

Prof. Helena Zemánková, CSc., Filip Kinnert a Kristýna Sirová: Vzdělávání – od škol k muzeím a galeriím.

Prof. Helena Zemánková, CSc. vystoupí s přednáškou na téma: Jaké didaktické a společenské poslání mají muzea? Měla by se zaměřit nejen na školáky a studenty, ale na širokou veřejnost? Jak zapojit nová média, propojit pedagogiku se hrou, využívat spektakularitu ke zvýšení zájmu a opakovanou návštěvnost? Příklady evropských muzeí a galerií prezentujících kulturní dědictví, způsoby a příležitosti pro různorodé publikum.?Filip Kinnert se zaměří na téma: Technické muzeum v Brně a jeho kontext – územní a funkční. Jak ovlivní řešení revitalizace oživení muzea??Kristýna Sirová se bude věnovat otázce: Na co by měla reagovat nabídka, programování, scénografie, návrh muzeálních prostor u mnohonásobných způsobů prezentace?

Místo konání: Technické muzeum v Brně, přednáškový sál ve 4. patře
Čas konání: 25. května 2017, 16:30 hodin
Vstup je zdarma.

Více informací
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: