e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Informace
Událost (stalo se)
Finále ! - vyhlášení ceny odborné veřejnosti
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 25.05.17

Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší bakalářský a diplomní projekt 2017 / Cena odborné veřejnosti. Ve čtvrtek 1. června 2017 v 18:30 hodin na dvoře FA (při nepřízni počasí v kreslírně). Prezentace a debata s porotci a zároveň oslava konce semestru. Srdečně zveme všechny studenty a pedagogy. Účast v nezávislé porotě pro rok 2016/2017 přijali: Mgr. Akad. arch. Pavel Rydlo, Mgr. Klára Pučerová, Ph.D., Ing. arch. Jiří Vokřál, MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek, Ing. arch. Zuzana Morávková, Ing arch. Ondřej Tuček.

Porota pro nejlepší bakalářský projekt:
Mgr. Akad. arch. Pavel Rydlo
Absolutorium v ateliéru Prof. Emila Přikryla na AVU Praha, spolupráce s AP atelierem Ing. arch. Josefa Pleskota a Archteamem Náchod. Od roku 2001 vlastní atelier. Projekt řadových domků v Rudniku získal v roce 2001 Grand Prix Obce architektů. Je spoluatorem  nové technologie dřevostaveb pro experimentální nízkoenergetický rodinný dům v Kostelci nad Labem.

Mgr. Klára Pučerová, Ph.D.
Hlavní kurátorka Galerie Jaroslava Fragnera v Praze. Vystudovala dějiny umění na FF UK, které ukončila obhájením doktorské práce Architekt Antonín Tenzer. Specializuje se na historii moderní a současné architektury. Publikuje v architektonických a kulturních časopisech.

Ing. arch.  Jiří Vokřál
Fakultu architektury VUT v Brně absolvoval v roce 2006 u Prof.Ing. arch. Milana Stehlíka. V letech 2006-2013 pracoval ve společnosti Architekti Hrůša&spol., Ateliér Brno, s.r.o. na pracovní pozici architekt projektu a od r. 2008 jako vedoucí architekt (hlavní inženýr projektu). V roce 2013 založil vlastní ateliér JVARCHITEKT a zároveň působil jako externí konzultant na FA VUT v Brně v ateliéru doc. Ing. arch. Jiřího Oplatka

Porota pro nejlepší diplomní projekt:
MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek
Absolvent  FA ČVUT v Praze a AVU v Praze v ateliéru Prof. Emila, 2006. V roce 2007 zakládá v Olomouci ječmen studio /spolu s Ing. arch. Caskovou /. Cena Rudolfa Eitelbergera 2013 - za zdařilou realizaci v oblasti architektury,     urbanismu a péče o památky v Olomouci a Olomouckém kraji  a Grand Prix Obce architektů 2014 - Horský penzion Kraličák.  Projekt rozvoje území Hynčic pod Sušinou  získal cenu - YAA 2010 "Pilot in Architecture" za návrh stavby ukazující cestu rozvoje lidských sídel.

Ing. arch. Zuzana Morávková
Vystudovala Fakultu architektury VUT v Brně, diplomovala v roce 2003 pod vedením profesora Ivana Kolečka. Pracovala v kancelářích DRNH a knesl+kynčl architekti, v letech 2004-08 a znovu od roku 2013 působila v redakci časopisu ERA21, 2015-2017 pak byla jeho šéfredaktorkou.

Ing arch. Ondřej Tuček
Absolvent Fakulty architektury ČVUT, spolupracovník ateliéru DNA architekti. Samostatný ateliér založil roku 2012. Nejvýznamnější stavbou z poslední doby je letos otevřená škola v Hovorčovicích u Prahy, která vznikla radikální přestavbou a dostavbou původní malotřídky. Ve spolupráci s vedením radnice Prahy 8 připravuje revitalizace veřejných prostranství na sídlištích Ďáblice a Bohnice.


Facebooková událost

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: