e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Informace
Událost (stalo se)
XIII. Cena Bohuslava Fuchse - pozvánka na vyhlášení
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 13.05.17

Cena Bohuslava Fuchse je znovu obnovená studentská soutěž, kterou nyní pořádá Studentská obec fakulty architektury. Jedná se o cenu za nejlepší studentský ateliérový projekt. Je udílena dvakrát ročně nezávislou porotou, v zimním a letním semestru. Porota se skládá z uznávaných osobností architektonické scény, nepůsobících na FA VUT, a studentů – držitelů této ceny z uplynulého semestru. Účast přislíbili ing. arch. Szymon Rozwalka, Ing. arch. David Kraus a Ing. Arch. MgA. Barbora Šimonová. Studenty v porotě budou reprezentovat Bc. Martin Klaška a Blanka Štuříková. V dopoledních hodinách proběhne první výběr, z těchto prací budou následně vybrány práce vítězné a oceněné. Slavnostní vyhlášení proběhne v odpoledních hodinách na dvoře Fakulty architektury.
Vítězné práce budou vyhlášeny během slavnostního večera ve čtvrtek 18. května 2017 v 18:30 hodin na dvoře Fakulty architektury VUT, Poříčí 5, Brno. Následovat bude diskuze nad projekty, hudba a volná zábava. Budeme se těšit na Vaši účast.

Akce na Facebooku

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: