Soutěž
Událost (stalo se)
Lipka 2017 - vyhlášení 15. ročníku mezioborové studentské soutěže
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 09.05.17

Školské zařízení pro environmentální vzdělávání LIPKA vyhlašuje 15. ročník mezioborové soutěže diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji. Absolventi bakalářského a magisterského stupně z podzimu 2016 a jara 2017 mohou vyhrát až 10.000 Kč, publikovat ve sborníku a získat mezioborové kontakty a zpětnou vazbu na svoji práci. Svoje diplomové práce můžete přihlašovat do 30. června 2017.

Soutěž Lipka

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: