e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Konference
Událost (stalo se)
Sympozium doktorského studia 2017 na FA VUT v Brně - výzva k účasti
vložil/a Palacký Jiří, doc.Ing.arch. Ph.D. | 09.05.17

PhD RESEARCH SYMPOZIUM 2017
8. 11. 2017 na FA VUT v Brně


Vážení studenti 1. a 2. ročníku doktorského studia FA VUT v Brně,

Dovolte, abych vás vyzval k povinné účasti na PhD RESEARCH SYMPOZIU 2017, které se uskuteční 8. listopadu 2017 na Fakultě architektury VUT v Brně.

Smyslem odborného sympozia je setkání studentů doktorského studia FA VUT v Brně, konané za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků. Studenti budou prezentovat dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na téma svojí disertační práce.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SYMPOZIA:

Vyhlášení výzvy pro podávání příspěvků: 9. 5. 2017
Termín na podání přihlášek a abstraktů: 29. 5. 2017
Termín pro zasílání plných textů příspěvků + recenze + poster: 27. 8. 2017.
Konání sympozia (posluchárny A117, A118): 8. 11. 2017
Konání výstavy konferenčních posterů (galerie MINI): 3. 11. – 10. 11. 2017

Odevzdání všech příloh elektronicky na adresu uvedenou v textu výzvy.

Text výzvy – formulář přihlášky, recenze, pokyny pro autory

doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
proděkan pro vědu FA VUT v Brně


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: