e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Report
Událost (stalo se)
Účast na mezinárodním vzdělávacím veletrhu v Kyjevě
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 05.05.17

V režii Českého centra Kyjev a Domu zahraniční spolupráce, jehož iniciativa Study in the Czech Republic cílí na propagaci českých vysokých škol v zahraničí, proběhl v Kyjevě ve dnech 6.–8. 4. 2017 mezinárodní veletrh vzdělávání Osvita ta kariera / Osvita za kordonom věnovaném vzdělávání Ukrajinců v zahraničí.
Národní stánek vytvořený speciálně pro tuto příležitost poskytl prostor pro prezentaci 13 českých universit a vysokých škol.
Díky spojenému úsilí Českých center a DZS, dvou klíčových českých institucí zabývajících se propagací české kultury a vzdělávání v zahraničí, se letos vedle nadstandartních podmínek pro prezentaci českých univerzit podařilo připravit také doprovodný kulturní program zaměřený na architekturu. Fakulta architektury VUT prezentovala samostatnou přednáškou projekt Barokní krajinou jihomoravského pohraničí, kterým uvedla možnosti spolupráce ve výstavní činnosti v prostorách  Českých center. Při setkání s velvyslancem a delegáty universit a MŠMT na půdě Velvyslanectví ČR v Kyjevě jsme byli úspěšní v rozvinutí potenciálu možnosti spolupráce FA VUT s partnery na území ČR /UPOL,FAMU,TU Liberec,TU Ostrava, UTB Zlín/ i Českými centry  na Ukrajině. Výsledný dokument připravovaných partnerských akcí bude zpracován do konce měsíce dubna.
Vzdělávací veletrh Osvita ta kariera / Osvita za kordonom, který je největším svého druhu na Ukrajině, přitáhne dvakrát do roka – v dubnu a v září – pozornost tisíců mladých Ukrajinců, kteří mají zájem studovat v zahraničí. Na veletrhu se prezentují univerzity z celého světa, ale především ty evropské. Česká republika je díky geografické, jazykové a kulturní spřízněnosti obou zemí pro ukrajinské zájemce o studium vysoce atraktivní destinací a český stánek patří tradičně mezi nejnavštěvovanější.
Čeští organizátoři vydali u příležitosti veletrhu také další číslo nepravidelníku Czech In distribuovaného po celé Ukrajině. Ten je tentokrát věnovaný propagaci českého vysokého školství a současné české architektuře.© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: