e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Exkurze
Událost (stalo se)
Zpráva z exkurze Erasmus studentů do Dolních Vítkovic
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 03.05.17

V letním semestru pro studenty programu Erasmus+, v rámci předmětu Management of Cultural Heritage, připravila prof. Helena Zemánková exkurzi za průmyslovým dědictvím Ostravy.
Studenti navštívili DOV, Dolní Oblast Vítkovice a její konvertované objekty. Poté měli možnost srovnat přístupy k novému využití uvolněných objektů v areálu bývalých hutí s konverzemi objektů v sousedním dole Hlubina.
Byla to příležitost studovat architektonickou a funkční proměnu objektů, aktéry konverzí a finanční zajištění.
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: