e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Exkurze
Událost (stalo se)
Zpráva z exkurze po vídeňských knihovnách
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 02.05.17

Exkurze byla uskutečněna  termínu 11. – 12. dubna 2017 v rámci bakalářského projektu na FA VUT s názvem Knihovna+ a byla zaměřena na návštěvu různých typů současných vídeňských knihoven. Odborný komentář zajišťoval Jan Tabor, případně jím doporučení odborníci. Cílem bylo rozšířit koncepční záběr řešených bakalářských projektů a zároveň zhodnotit funkčnost různých provozních řešení v rozmanitých typech knihoven.

Vedoucí exkurze:
Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D. a Ing. arch. Jaroslav Sedlák.

Účastníci exkurze:
Ambrosová Katarína, Halinár Matej, Marečková Kateřina, Mráz Ondřej, Ochotná Barbora, Trojanová Kristýna.

Stručný program:
Úterý 11. 4.
10:00 – 11:30 Úvodní přednáška Jana Tabora
13:30 – 15:00 Návštěva knihovny nově otevřeného Wiener Wiesenthal Institut s komentářem ředitele institutu Bély Ráského.
15:30 – 18:30 Návštěva budovy Hauptbücherei s odborným komentářem architekta Ernsta Mayra a ředitele knihovny Christiana Jahla.
19:00 – 20:30 Návštěva knihovny Fakultät für Informatik, Universität Wien s odborným komentářem Jana Tabora

Středa 12.4.
10:00 – 12:00 Návštěva knihovny Arbeiterkammer Wien s odborným komentářem Jana Tabora.
13:30 – 15:00 Návštěva knihovny a archivu Architekturzenra Wien s odborným komentářem vedoucí archivu Mechthild Ebert.
15:30 – 16:30 Návštěva Cafe Sperlhof s odborným komentářem
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: