e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Informace
Událost (stalo se)
Nové využití Hückelových vil v Novém Jičíně - veřejná prezentace
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 26.04.17

V pátek 21. dubna 2017 na Městském úřadu v Novém Jičíně, studenti fakulty architektury v Brně, prezentovali svoje vize pro nové využití Huckelových vil, majitelů bývalé továrny na výrobu klobouků v Novém Jičíně.
Semestrální práce studentů byly zadány panem starostou města, PhDr. Jaroslavem Dvořákem a  vznikly pod vedením profesorky Heleny Zemánkové a architekta Václava Zemánka.
Návrhy studentů byly vystaveny po dobu dvou měsíců v Novém Jičíně, kdy je mohla studovat veřejnost.
Odborníci z Městského úřadu v Novém Jičíně vybraly práce 4 studentů, Natále Černeyové, Ivany Lososové, Nikol Křídové a Jakuba Formánka. Práce byly oceněny i symbolickou finanční odměnou. Veřejnost pak udělila cenu práci Miroslavy Panáčkové.

Televizní záznam

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: