Workshop
Událost (stalo se)
Knihovna "Na křižovatce" - výsledky workshopu
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 26.04.17

Knihovna na Křižovatce (Křížová 24) vznikla díky vůli nevzdat se. V roce 2011, v době ekonomické tísně, stála Knihovna Jiřího Mahena v Brně (dále KJM) na křižovatce rozhodnutí: knihovnu zrušit a nechat zmizet z kulturní mapy Starého Brna nebo najít netradiční řešení. Tak se zrodil společný projekt KJM a Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (dále KISK), za podpory městské části Brno-střed.
Od roku 2012 tato pobočka KJM zdárně funguje ve spolupráci se studenty KISK, kteří zajišťují služby pro veřejnost i školy. Díky tomu mohou v praxi uplatňovat své znalosti získávané během studia, ověřovat inovativní řešení. Knihovna na Křižovatce, je důležitým komunitním centrem, doslova rušnou křižovatkou, kde tráví svůj čas stále více občanů – dětí, studentů, lidí v produktivním věku, seniorů i osob s handicapy. Mottem knihovny jsou obohacující mezigenerační setkávání, výměna zkušeností. Kromě knižní nabídky a přístupu k internetu se orientuje na vzdělávací pořady pro školy a zážitkové akce pro veřejnost.
Tato pobočka KJM a zároveň jedna z nejstarších budov na Starém Brně svým technickým stavem i zastaralým vybavení neodpovídá současným požadavkům provozu knihovny. Velkým hendikepem, který v mnoha směrech limituje provozní možnosti knihovny, je obtížné vytápění, zastaralé osvětlení, poruchová kanalizace, nevhodné dispoziční řešení.
Inspirativní řešení prostoru přinesly studentské projekty, které byly výsledkem kreativní spolupráce mezi KJM, Fakultou architektury VUT, KISK a Mendelovou univerzitou v Brně. Smíšené týmy studentů během třídenního workshopu vytvořily reálné návrhy, které zúročily neopakovatelnou atmosféru Starého Brna, vytěžily potenciál staré budovy na rušné trase a proměňují všechny dosavadní hendikepy v nápaditý prostor přitažlivý pro zdejší obyvatele i studenty. Odborná porota z řad architektů, knihovníků a animátorů edukačních programů ocenila vysokou úroveň těchto studií.


Dáme na Vás

Knihobox


Mezi řádky


Book Club


Budoir staré dámy

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: