e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Galerie Mini
Událost (stalo se)
Urbanismus II – Stavba měst – výstava studentských prací
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 11.04.17

Ve středu 12. dubna 2017 ve 14:30 hod. se v Galerii mini uskuteční vernisáž výstavy Urbanismus II – Stavba měst prezentující výsledky cvičení, kde si studenti osvojují základy urbanistického navrhování a jsou připravováni pro urbanistický ateliér třetího ročníku - město a místo.

Na výstavě jsou prezentovány dva dílčí úkoly zpracovávané ve cvičeních v posledních letech:
1. analýza urbanistického souboru - zobrazení vybrané urbanistické situace v měřítku 1:1000 na podkladu leteckého snímku.
2. urbanistická studie - fyzický model na základě vlastního návrhu.


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: