e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Ocenění
Událost (stalo se)
V soutěži na proměnu Umělecké ulice v Ostravě zvítězili studenti
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 06.04.17

Porota vybírala vítěze z celkem 23 odevzdaných návrhů otevřené anonymní architektonicko - urbanistické soutěže na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecké. Autory vítězného návrhu se stali studenti architektury Jan Adamus z Vysoké školy uměleckoprůmyslové z Prahy a Ondřej Bělica a Matěj Jindrák z Fakulty architektury VUT v Brně.
Porota pod vedením architekta Ladislava Kuby své rozhodnutí komentovala takto: „Výtvarná kompozice cihelného dlážděného kříže působí jasným a přesvědčivým dojmem. Vnější prostor je prostřednictvím zvoleného materiálu přičleněn k Domu umění a rozšiřuje pole jeho působnosti jak esteticky, tak i funkčně. Návrh jednoznačně definuje hlavní priority uspořádání okolního prostoru, pomíjí ale detaily, které je nutno upřesnit při následující komunikaci s investorem a při projekční práci.“

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: