Přednáška
Událost (stalo se)
Industriální Brno II - jarní cyklus přednášek v Technickém muzeu Brno
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 29.03.17

V termínu od 6. dubna do 25. května 2017 se v Technickém muzeu Brno, Purkyňova 105 uskuteční cyklus sedmi přednášek a tři exkurzí, věnovaných historii, odkazu a budoucnosti technického a průmyslového dědictví města Brna.
Ve čtvrtek 25. května 2017 se uskuteční přednáška Prof. Heleny Zemánkové, CSc., Filipa Kinnerta a Kristýny Sirové z Fakulty architektury, VUT v Brně na téma Vzdělávání – od škol k muzeím a galeriím
Prof. Helena Zemánková, CSc. vystoupí s přednáškou na téma: Jaké didaktické a společenské poslání mají muzea? Měla by se zaměřit nejen na školáky a studenty, ale na širokou veřejnost? Jak zapojit nová média, propojit pedagogiku se hrou, využívat spektakularitu ke zvýšení zájmu a opakovanou návštěvnost? Příklady evropských muzeí a galerií prezentujících kulturní dědictví, způsoby a příležitosti pro různorodé publikum.
Filip Kinnert se zaměří na téma: Technické muzeum v Brně a jeho kontext – územní a funkční. Jak ovlivní řešení revitalizace oživení muzea?
Kristýna Sirová se bude věnovat otázce: Na co by měla reagovat nabídka, programování, scénografie, návrh muzeálních prostor u mnohonásobných způsobů prezentace?
Místo konání: Technické muzeum v Brně v 16.30, přednáškový sál ve 4. patře, vstupné zdarma.

Více informací >
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: