e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Workshop
Událost (stalo se)
Workshop projektu APHELEIA v Macao
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 29.03.17

V TERMÍNU 29. BŘEZNA – 7. DUBNA 2017, V RÁMCI TŘETÍHO ROKU PROJEKTU APHELEIA S UNIVERSITOU V TOMARU, BUDE PROBÍHAT WORKSHOP V MACAO ZA AKTIVNÍ ÚČASTI VŠECH SPOLUPRACUJÍCÍCH EVROPSKÝCH I SVĚTOVÝCH UNIVERZIT A ODBORNÍKŮ. PRO TENTO ROK JE TÉMA SEMINÁŘE „VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLENÍ A KOMUNIKACE V KULTURNÍM ŘÍZENÍ KRAJINY“.
ZA NAŠÍ FAKULTU SE S PŘEDNÁŠKAMI ZÚČASTNÍ DOC. BOHÁČ A STUDENTI ALŽBĚTA KOLIBAČOVÁ, KAROLÍNA MIKOVÁ, KRISTÝNA SIROVÁ, MARKÉTA TUČKOVÁ A FILIP KINNERT.
SEMINÁŘ BUDE REALIZOVÁN V AUDITORIO MUNICIPAL ELVIRO PEREIRA. V TOMTO KULTURNÍM CENTRU JE  GALERIE A KNIHOVNA. PROGRAM WORKSHOPU PROJEKTU APHELEIA "INTEGATED CULTURAL LANDSCAPE MANAGEMENT FOR LOCAL AND GLOBAL SUSTAINABILTITY" BUDE ZPESTŘEN RŮZNÝMI KULTURNÍMI A VZDĚLÁVACÍMI AKTIVITAMI JAKO JE VEČER POEZIE, NÁVŠTĚVA MUZEA ZEMĚDĚLSTVÍ, APOD.
PROJEKT APHELEIA JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+, KLÍČOVÉ AKTIVITY K2.

Program workshopu | Obálka publikace

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: