Workshop
Událost (stalo se)
Knihovna "Na křižovatce" - soutěžní workshop
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 04.04.17

Ideový návrh interiérových úprav knihovny
Organizátor: Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Spoluorganizátor a koordinace: Masarykova univerzita v Brně/KISK
Partneři: Fakulta architektury VUT v Brně, Mendelova univerzita v Brně
Místo konání: Fakulta architektury VUT, Poříčí 5, Místnost B510
Termín: 27.3. 2016 -29.3. 2016

Harmonogram:
27.3.2016 - představení zadání, úvodní přednášky k zadání, prohlídka prostor, od 13.00 práce ve skupinách se zastoupením všech fakult v týmu, lektorská konzultace skupinová
28.3. 2016 - práce ve skupinách, lektorská konzultace individuální, ve večerních hodinách prezentace konceptů
29.3. 2016 - práce ve skupinách, finalizace návrhů, ve večerních hodinách prezentace posterů
30.3. 2016 - kompletace návrhů, tisk, instalace v prostorách Knihovny Na křižovatce, kompletace pro web aplikaci
31.3.2016 - setkání odborné poroty, posouzení návrhů Noc s Andersenem, slavnostní předání prací, začátek hlasování o nejlepší návrh /Cena čtenáře/, vyhlášení výsledků Ceny poroty

Více informací >
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: