Přednáška
Událost (stalo se)
Beton a architektura 2017 – cyklus přednášek
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 12.03.17

V úterý 14. března 2017 od 13:00 hodin se v hlavní aule A310 na Fakultě architektury VUT v Brně uskuteční motivační cyklus přednášek, kde vystoupí:

doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc., děkan FA
Ing. Jan Gemrich, SVC ČR
Ing. Jana Margoldová, CSc.
Kamil Mrva Architects
Marek Maloň, Josef Kala


Soutěže Beton a architektura 2017 se mohou zúčastnit všichni studenti bakalářského a magisterského studijního programu FA VUT Brno, oboru architektura FAST VUT Brno, FA ČVUT Praha, oboru A ČVUT Praha, FUA TU Liberec, oboru A VŠB Ostrava, AVU a UMPRUM. Do soutěže mohou být zařazeny školní projekty zpracované v akademickém roce 2016/2017. Projekt musí konstrukčně nebo esteticky využívat beton. Projekt lze přihlásit do jedné z kategorií – Concrete Living (Bydlení s betonem) nebo Freestyle (Volný styl).

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: