e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Výstava
Událost (stalo se)
Krajina jako dílo - výstava v rajhradském opatství
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 02.03.17

Ve čtvrtek 2. března 2017 v 16:00 hodin se v prostorách benediktinského opatství v Rajhradu, Klášter 1 uskuteční vernisáž závěrečné výstavy projektu NAKI (DF13P01OVV019) Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí. Výstava v Rajhradu potrvá od 3. března do 23. března 2017.
Závěrečná výstava projektu se zaměřila na interaktivní vztah člověka a krajiny především v kulturní epoše baroka. V 17. a 18. století byla středoevropská kulturní krajina zformována mocným proudem kulturního a náboženského cítění do nové hospodářské, estetické i spirituální podoby, jejíž tvářnost je dosud pro naši kulturní krajinu podstatná, byť skrytá pod vrstvami nánosů mladších zásahů a kulturních změn.

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: