e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Výstava
Událost (stalo se)
Nová podoba centra Hranic - pozvánka na vernisáž
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 17.02.17

Návrhy na možnou budoucí podobu „hradebního okruhu” (centra města) v Hranicích představí na výstavě projektů studenti brněnské Fakulty architektury Vysokého učení technického. Vernisáž se uskuteční v pondělí 20. února od 17 hodin ve dvoraně zámku.
Výstavu uvedou docent Jiří Palacký – vedoucí Ústavu prostorové tvorby a architekt Jan Foretník, kteří studentské projekty koordinovali.

Výstava představí osm projektů. Mezi autory jsou i zahraniční studenti z Chorvatska, Slovenska a ze Španělska. Před vlastním návrhem se studenti podrobně seznámili s historií města i s jeho konkrétními problémy. Prostřednictvím ankety se také seznámili s názory jeho občanů.
Návrhy jsou jak urbanistické, koncepční a krajinářské povahy, tak architektonické. Zabývají se jak návrhem celkového konceptu v širších souvislostech, tak dílčími urbanistickými detaily, i návrhem budov. Je to dáno tím, že se na projektech podíleli studenti z různých ročníků studia. Ti z vyšších ročníků v několika případech navrhují veřejné budovy městského významu – kulturní a komunitní centrum s veřejnou knihovnou, malou divadelní a hudební scénu a další. Studenti měli dovoleno stavět a asanovat podle vlastního uvážení, pracují s tématem volněji bez ekonomických omezení, přičemž měřítkem kvality je u jejich projektů prospěšnost pro zdravý rozvoj města.
Řešené území hradebního okruhu je obecně vytýčeno ulicemi po obvodě historického jádra města – Náměstí 8. května – Komenského – Teplická – Potoční – třída Československé armády – Čechova – Šromotovo náměstí. Území má proměnlivý charakter ulic, náměstí, nebo ploch bez jasného vymezení. Nachází se na něm prostory s nevhodnou funkcí a zástavbou (Čechova ulice), řada proluk (Komenského ulice), místa neuspokojivá dopravně (Nám. 8. května) i místa postrádající jakýkoliv charakter a formu (např. bývalé předměstí Motošín).

Město Hranice

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: