Soutěž
Událost (stalo se)
Beton a architektura 2017 - prodloužení termínu
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 30.04.17

Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury, Svaz výrobců cementu České republiky a Výzkumný ústav maltovin, Praha s.r.o. vyhlašuje studentskou architektonickou soutěž pro studenty vysokých škol architektury v ČR.
Soutěže se mohou zúčastnit všichni studenti bakalářského a magisterského studijního programu FA VUT Brno, oboru architektura FAST VUT Brno, FA ČVUT Praha, oboru A ČVUT Praha, FUA TU Liberec, oboru A VŠB Ostrava, AVU a UMPRUM. Do soutěže mohou být zařazeny školní projekty zpracované v akademickém roce 2016/2017. Termín registrace je do 15. května 2017 a odevzdání projektu do 31. května 2017.

BETON A ARCHITEKTURA 2017

s následnou výstavou a předáním finančních odměn.

Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu, v němž bude plnohodnotně využit beton jako materiál konstrukční (např. vysokopevnostní, UHPC či lehké konstrukční betony) nebo funkční (např. lehké tepelně izolační nebo těžké stínicí betony) nebo estetický beton (např. pohledové betony, barevné nebo s upraveným povrchem), případně v možných kombinacích.

Soutěžní tematické okruhy:

- Concrete Living (Bydlení s betonem) – obytný dům nebo jejich soubor pro potřeby individuálního bydlení včetně atraktivního uplatnění betonu v interiéru, finanční odměna za 1. místo je 25.000,- Kč
- Freestyle (Volný styl) – jakýkoliv typ stavby, drobná městská architektura, výtvarné dílo ve městě, finanční odměna za 1. místo je 25.000,- Kč.

Cílem soutěže je představit beton jako zásadní materiál, který je možno použít v navrhování současných architektonických objektů.

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: