e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Workshop
Událost (stalo se)
Re FACT 2017 - mezinárodní workshop v Seville
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 24.01.17

Od  roku 2006 skupina několika evropských fakult architektury – Florencie-Brno-Nancy-Saarbrucken- Sevilla a před dvěma lety  se připojil New York, připravuje mezinárodní workshopy, které by měly dovolit profesorům a studentům zabývat se důležitým tématem současnosti, revitalizací části měst, a to speciální oblastí, novou existencí starých továren – průmyslové archeologie.
Rekonverze uvolněných průmyslových areálů a jejich  budov uvnitř měst, nejen jako dokumentů kolektivní historie, jejich ochrana, ale především využití fyzického bohatství, které je nyní k dispozici. Jeho udržení ve struktuře města a nalezení způsobu nového využití architektonické kvality budov z období industrializace.
Předcházející workshopy  se uskutečnily ve Volklingenu (D), San Giovanni Valdarno (I), Thionville (F) Pietrasanta (I), Brně (CZ), Berlíně (D) v Luxemburku (L) v Troyes (F). V říjnu  2016 byl realizován workshop v Livornu (I).
Letos na přelomu března a dubna organizuje workshop španělský partner na téma konverze sklárny La Trinidad v Seville.
Mezinárodní workshop, za účasti i 40 studentů a několika  profesorů, je mezinárodní laboratoří  urbánních inovací a přináší  pro město náměty nové ekonomické a turistické kvality.  
Stejně jako předcházejících workshopů se i letošího ročníku zúčastní z brněnské Fakulty architektury šest studentů pod vedením profesorky Heleny Zemánkové.
Výsledky práce mezinárodních kolektivů budou v závěru semestru prezentovány na výstavě v Galerii mini na Fakultě architektury, Poříčí 5 v Brně.
Všechny workshopy byly organizovány pod patronací představitelů měst. Výsledky mezinárodních kolektivů byly zpracovány formou bookletů a vystaveny na  posterech  pro odbornou veřejnost.
Dlouhodobě spolupracující profesoři se  na workshopu v Livornu, Itálii dohodli  prezentovat tyto aktivity i  na www.re-fact.org a  připravují společnou publikaci. Vymysleli název Re-FACT, kde je zakotven proces  revitalizace, reaktivace, rekonverze Factory (továrny).

Re-FACT

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: