Informace
Událost (stalo se)
Brno moderní - křest publikace
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 02.01.17

Křest nové publikace z vydavatelství Paseka. Autory knihy jsou Renata Vrabelová, Vladimír Šlapeta, Petra Svobodová a fotograf Pavel Hroch.
Akce se uskuteční v pondělí 9. ledna 2017 v 17:00 hodin v přednáškové budově MCMA v Brně, vstup z ulice z Preslova.
Publikace navazuje na úspěšnou řadu průvodců Praha moderní a představí slovem a obrazem přes sto významných staveb, jež v moravské metropoli vznikly od nástupu secese přes hledání národního stylu za první republiky, modernistické výboje spjaté zejména s funkcionalismem až po fašistickou a komunistickou totalitu, která dosavadní stavební vývoj na dlouhou dobu přerušila. Výběr objektů, prezentovaných ve svém současném stavu na fotografiích Pavla Hrocha, vytváří představu o jednotlivých obdobích, vývoji technologií a estetických názorů a politických a hospodářských proměnách. Průvodce je rozdělen do kapitol podle městských čtvrtí a zahrnuje rovněž mapky s vyznačenými objekty.

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: