Workshop
Událost (stalo se)
Náves Sokoleč - výsledky workshopu
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 19.12.16

Na konci listopadu se v polabské obci Sokoleč uskutečnil workshop studentů FA VUT pod vedením architekta Svatopluka Sládečka (za pomoci dalších architektů, konzultace s krajinářkou a dopravním inženýrem). Dvě skupiny studentů se zaměřily na úpravy veřejného prostoru od prostranství před sokolovnou, obecním úřadem, hostincem až k dětskému hřišti u samoobsluhy. Workshop se uskutečnil ve spolupráci s obecním úřadem Sokoleč a výstupy poslouží k další veřejné debatě s občany.

Stručný popis odlišností obou řešení:

Varianta A

tato varianta je definována přesunem shromažďovacího prostoru dále od radnice blíže k prostoru před hospodou, je navržen v podobě menšího dřevěného pódia a pro větší akce se počítá se zabráním komunikace a části zeleného prostoru kolem stávající studny, která bude upravena na prameník a koryto s malou vodní plochou; prostor pro vánoční strom/májku je v rohu dřevěného pódia; památník zůstává ve stávající poloze, nově mu vytváří pozadí strom; stromořadí je nově srovnáno do jedné linie, některé stromy jsou odstraněny a nové v určených vysazeny . Jedním z hlavních motivů je také propojení turistických tras a značek, v rámci kterého bude zřízen nový rozcestník a odpočívadlo před sokolovnou.

Varianta B
shromažďovací prostor zůstává před radnicí - s mírným posunem od křižovatky silnic směrem do návsi; je navržen jako dlažba "ztrácející se v trávě"; v uvolněném prostoru u křižovatky je navrženo výtvarné dílo - svislý prvek - např. socha sokola, která mimo také poslouží pochopení prostoru návsi z příjezdu od Cerhenice; Mezi sochou sokola a novou dlažbou je umístěn vánoční strom/májka;stávající památník je přemístěn do příznivější polohy směrem k hospodě kde bude natočen k pěší komunikaci a jeho nové umístění souvisí s modelem letadla umístěným poblíž; Ve variantě B je prostor pře sokolovnou navržen jako venkovní sportoviště pro dospělé (venkovní posilovací prvky).
Varianta A


Varianta A


Varianta B


Varianta B

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: