Ocenění
Událost (stalo se)
Úspěšný ohlašovatel za rok 2016
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 14.12.16

V úterý 13. prosince 2016 převzal doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D., proděkan pro vědu FA VUT, v rámci slavnostního ceremoniálu při udílení docentur v aule rektorátu VUT od pana rektora prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., Čestné uznání Úspěšný ohlašovatel za rok 2016, udělené rektorem VUT za ohlášení výsledku VaV s vysokým aplikačním potenciálem – „Prototyp skládaného interiérového pavilonu – lomenice”, evidovaný Centrem transferu technologií pod číslem 2016/476.

Stručný popis:
Lehký samonosný pavilon, využitelný ve výstavnictví. Je zhotovený z plochých papírových voštinových desek, spojovaných pomocí ohebných spojů. Konstrukce umožňuje jeho rozvinutí do plochy, nebo harmonikové složení do kompaktní formy, praktické pro manipulaci a přepravu.
Autorský kolektiv – původce: doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D., spolupůvodci: Ing. arch. Jakub Novák (Slovenská republika), Samuli Saarinen (Finská republika).


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: