Přednáška
Událost (stalo se)
Jihlava budoucnosti - vize FA VUT
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 10.12.16

V úterý 13.  prosince 2016 se v 15:00 hodin v aule A310 uskuteční série přednášek, které připravila FA VUT ve spolupráci se Statutárním městem Jihlava. Na letní semestr 2017 se připravuje zadání revitalizace jihlavského náměstí. Tímto Vás zveme na přednášku, která jihlavské náměstí představí v historických i aktuálních souvislostech a zároveň nastíní budoucí vývoj jehož součástí bude i FA VUT.

Přednáší:
Ing. arch. Martin Laštovička - historie Jihlavy
Lenka Tomášová B.ARCH, M.ADU - urbanisticko-architektonické souvislosti centra města
Mgr. Petra Valentová & Mgr. Jana Laubová & Mgr. Jiří Neubert - centrum města a památková péče
Ing. arch. Tereza Kafková - plán revitalizace náměstí

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: