Ocenění
Událost (stalo se)
Cena Josefa Hlávky pro rok 2016 udělena absolventce doktorského studia
vložil/a Palacký Jiří, doc.Ing.arch. Ph.D. | 05.12.16

Absolventka doktorského studia Ing. arch. Anna Krištofová-Koželouhová, Ph.D. byla v červnu letošního roku navržena Fakultou architektury VUT v Brně na udělení Ceny Josefa Hlávky pro rok 2016 za svoji disertační práci s názvem: Udržitelnost bydlení a bytové výstavby, zaměřenou na vytvoření fungujícího systému sociálního bydlení pro město Brno. Dne 16. listopadu 2016 jí byla udělena cena nadací „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“. Blahopřejeme.Anna Krištofová, uprostřed

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: