Ocenění
Událost (stalo se)
2. místo ve XXII. ročníku soutěže o nejlepší urbanistický projekt
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 19.11.16

Dne 9. listopadu 2016 byly na půdě fakulty architektury ČVUT vyhlášeny výsledky již dvaadvacátého ročníku mezinárodní studentské soutěže O nejlepší urbanistický projekt. Soutěž organizuje Ústav prostorového plánování fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze pod záštitou Asociace pro urbanismus a územní plánování Sponzorsky se na soutěžních cenách a odměnách a na nákladech spojených s vystavením prací pravidelně podílejí partnerské vysoké školy - Fakulta stavební a Fakulta architektury ČVUT v Praze, Fakulta architektury VUT v Brně, Fakulta architektury STU v Bratislavě a Fakulta architektury Politechnika Wroclawska ve Vratislavi.

V letošním ročníku bylo hodnoceno celkem 40 prací - 21 projektů pocházelo z  ČVUT v Praze, z toho 15 z Fakulty Architektury a 6 z Fakulty Stavební, 7 návrhů z FA STU v Bratislavě, 11 z FA VUT v Brně a 2 z Technické univerzity ve Wroclawi.

V porotě 21. října 2016 zasedli Ing. arch. Kateřina Margoldová (magistrát města Kladna), Ing. arch. Veronika Šindlerová, PhD. (praktikující architektka v oboru územní plánování), Ing. arch. MgA. Osamu Okamura (programový ředitel mezinárodního festivalu a konference reSITE), Ing. arch. Jan Auerbach (architekt, člen spolku Idealisté.cz), Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD. (FA STU v Bratislave), Doc. Ing. arch. Karel Havliš (FA VUT v Brně), Dr. Inž. Wawrzyniec Zipser (FA TU Wroclaw) a Doc. Ing. arch. Jan Mužík, Csc. (FSV ČVUT v Praze). Předsedou komise byl zvolen Ing. arch. MgA. Osamu Okamura. Sekretář soutěže, Ing. arch. Vít Řezáč, byl v průběhu zasedání zastoupen Ing. arch. Zuzanou Krmelovou.

1. CENA : New Vysočany
David Oskarsson
FA ČVUT Praha, Ústav prostorového plánování, Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

2. CENA    Poveglia - Univerzitní ostrov v Benátské laguně
Matěj Jindrák
FA VUT Brno, Ústav urbanismu, Ing. arch. Jan Foretník, PhD.

3. CENA     Brest lokalita Krásny Dvor, Bielorusko
Zuzana Vlžáková, Matěj Šalát
FA STU Bratislava, Doc. Ing. arch. Alžběta Sopirová, CSc.

ODMĚNA     Klatovy - Hradební okruh
Jan Matoušek
FA ČVUT Praha, Ústav navrhování I, Atelier Novotný - Koňata - Zmek

ODMĚNA    Trnava - Paulínska ulica (rekonštrukcia verejného priestoru)
Patrik Baxa
FA STU Bratislava, Doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.

ODMĚNA    Stratégia pre město Mikulov, Hmota, priestor a člověk
Eliška Lichtnerová,  Tereza Koudelková, Martina Čulenová
FA VUT Brno, Ústav urbanismu, doc. Ing. arch. Karel Havliš
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: