Ocenění
Událost (stalo se)
Cena Jindřicha Halabaly - speciální ocenění pro FA VUT
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 11.11.16

V designerské soutěži Cena prof. Jindřicha Halabaly 2016, které se účastnilo dvanáct vysokých a šest středních škol se umístila také naše studentka Barbora Hrončeková s návrhem židle, který vypracovala v prvním ročníku v rámci cvičení předmětu Interiér a výstavnictví pod odborným vedením arch. Petry Žalmanové, Jiřího Marka a Jana Mléčky. Za minimalistický návrh židle Barbora Hrončeková získala speciální ocenění firmy „Kyzlink architects”.
Letošní 12. ročník soutěže Cena prof. Jindřicha Halabaly 2016 byl uspořádán dle statutu soutěže pod záštitou děkana Lesnické a dřevařské univerzity v Brně doc. Ing. Radomíra Klvače, Ph.D. a předsedkyně Klastru českých nábytkářů Ing. Lucie Haraslínové, Ph.D.. Místem setkání se stal Místodržitelský palác v Brně, kde 9. listopadu 2016 proběhlo vyhodnocení studentských prací a následně vše vyvrcholilo 17:00 hodin vernisáží, která byla spojena s předáním ocenění za nejlepší práce. Výstava je volně přístupná od 9. 11. 2016 do 27. 11. 2016, dle otevírací doby výstavních expozic Moravské galerie - Místodržitelský palác.
Do soutěže bylo přihlášeno cca 140 studentských prací z 12 vysokých škol. Na základě prvního výběrového kola bylo vybráno cca 60 prací, které jsou vystaveny v podobě posterů a prototypů nábytku včetně návrhů interiérů. Na výstavě prezentují své práce studenti z České a Slovenské republiky, dále z USA, Chorvatska, Španělska a Finska. Dále je výstava doplněna o odborné práce studentů z šesti středních škol. Všichni studenti se do této soutěže přihlásili s touhou konfrontovat svoje práce se svými kolegy a předvést je i široké veřejnosti.

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: