Informace
Událost (stalo se)
Mařena 2016
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 04.11.16

Tradiční happening studentů Fakulty architektury a každoroční křest prváků se uskuteční ve středu 9. listopadu 2016 od 19:30 hodin na Flédě. Tomu předchází týdenní kulturní a přednáškový program.
Nikdo v podstatě neví, co Mařena doopravdy znamená a za jakých okolností vznikla, ale její zákonitosti si studenti mezi sebou předávají už dlouhá léta. Pořádají ji studenti čtvrtého ročníku v posledním semestru před bakalářskou prací. Ústřední roli v ní ale hrají studenti prvního ročníku. Ti jsou tímto procesem (křtem) přijímáni do akademické obce.
Celá událost probíhá více jak jeden pracovní týden, který doprovází přednášky a workshopy se známými osobnostmi architektury, designu a umění na půdě fakulty a v Praze(fóru pro architekturu a média). Večery potom zakončují koncerty a další hudební představení. Celá Mařena vrcholí křtem každého prváka FA. Ten začíná průvodem, který vychází z Fakulty Architektury, pokračuje po významných architektonických stavbách, objektech a počinech města Brna a je završen v klubu zkouškou odvahy studenta FA.
SOFA

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: