e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Soutěž
Událost (stalo se)
Soutěž Stavba JmK 2016 - podání přihlášky
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 14.02.17

Přihlášku do soutěže může podat student fakulty architektury a fakulty stavební VUT v Brně, který je autorem nebo vedoucím autorského kolektivu projektu, a to do kterékoliv z uvedených skupin a kategorií. Do soutěže mohou být přihlášeny:
 
- ročníkové projekty, které byly vyhodnoceny klasifikačním stupněm A (výborné) a které byly doporučeny odpovědným pedagogem (vedoucím projektu)
- diplomové práce, které byly obhájeny a při obhajobě byly hodnoceny klasifikačním stupněm A (výborně) a které byly doporučeny vedoucím diplomové práce
- doktorské práce
 
Přihlašovány mohou být práce, které vznikly, resp. byly obhájeny v roce 2016. Přihláška musí být signována děkanem fakulty a doručena pořadateli do 15. února 2017.

Více informací >Přihláška | Propozice

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: