Ocenění
Událost (stalo se)
Přehlídka diplomových prací 2016 - první cena a čestné uznání
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 20.10.16

Včera proběhlo vyhlášení 17. ročníku Přehlídky diplomových prací, kde naši absolventi získali 1. cenu a Hlavní cenu společnosti Schindler (Martin Křivánek za Kulturně-společenského centra s radnicí v Kohoutovicích pod vedením Davida Mikuláška) a také čestné uznání (Václav Mihola za projekt ANNAHOF vedený Barborou Ponešovou).
Diplomové práce, jež se dostaly do užšího výběru poroty charakterizuje společenská či kulturní angažovanost. Jak porota ve svém závěrečném slovu dále uvádí, mladí architekti by měli být především motivováni k tomu, aby navrhovali prostředí, které je pro uživatele přívětivé a vychází ze skutečných potřeb veřejnosti.
První cenu a Hlavní cenu společnosti Schindler získal absolvent FA VUT v Brně Martin Křivánek za Kulturně-společenské centrum s radnicí v Kohoutovicích pod vedením Davida Mikuláška. Projekt porotu na první pohled zaujal svým jasným plánem rozvoje vybraného území. Kladně hodnocena byla také grafická prezentace projektu, jíž porota shledala jako originální, svěží a vtipnou.
Čestné uznání si od ČKA odnesl Václav Mihola z FA VUT v Brně, student Barbory Ponešové, za přeměnu bývalé zemědělské usedlosti ANNAHOF na pěstírnu konopí. Mírně recesistický návrh zahrnuje i finanční soběstačnost projektu či možnost expanze budov i pěstitelských ploch do okolí. Konopí je zde pěstováno v transparentní skleněné konstrukci, v níž porota shledává odkaz na skleníky z konce 18. a počátku 19. století.

Více informací >Martin Křivánek


Václav Mihola

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: