Soutěž
Událost (stalo se)
Isover - zadání 13. ročníku mezinárodní studentské soutěže
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 11.10.16

Úkolem 13. ročníku mezinárodní studentské soutěže o nejlepší multikomfortní dům společnosti ISOVER ve spolupráci s odborem výstavby města Madridu je urbanistická obnova čtvrti v oblasti madridské městské části Gran San Blas.
Účastníci mají navrhnout udržitelnou architekturu začleněnou do městského prostoru při respektování kritérií MAD-RE a kritérií společnosti Saint-Gobain pro multikomfortní výstavbu a s ohledem na klimatické podmínky a regionální kontext Madridu. Vedle samotné stavby musí být zváženy a zohledněny také aspekty sociální a ekonomické a navržené řešení by mělo existující městské oblasti vdechnout nový život.
Architektonické pojetí musí být v souladu s okolím dané lokality. Budou navržena řešení městského prostoru nejbližšího okolí lokality.
Účastníky mohou být studenti architektury, designu a stavebnictví nebo jiných oborů z univerzit v zemích, kde se soutěž pořádá. Soutěž je otevřena pro všechny studenty od 1. do 6. roku studia. Zúčastnit se mohou jednotlivci či až trojčlenné týmy. Student se v jednom ročníku soutěže nemůže zapojit do dvou různých týmů. Každý tým smí do soutěže přihlásit pouze jeden projekt. Stejný tým se nemůže účastnit dvou různých národních kol nebo národního kola a online kola.

Více informací >


Zadání soutěže

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: