e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Konference
Událost (stalo se)
Urbanity - pozvánka na mezinárodní urbanistickou konferenci
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 10.11.16

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 se v Místodržitelském paláci na Moravském náměstí  v Brně uskuteční mezinárodní urbanistická konference, která se bude věnovat aktuálním trendům v urbanismu a udržitelnému rozvoji měst.
Cílem je vytvoření platformy pro společenské setkání pedagogů a účastníků výzkumu z fakult architektury z Prahy, Brna, Bratislavy a Liberce, z rakouského prostředí pak z TU Graz a DU Krems. Konference je zaměřena především na implementaci teorie současných přístupů v plánování měst do studia na fakultách architektury. Výměnou informací a názorů urbanistů - pedagogů a výzkumných pracovníků reprezentujících pozvané fakulty se získají nejen nové informace z oboru urbanismu, ale i konfrontace metod výuky předmětů urbanismu na těchto fakultách. Naším záměrem je zlepšení mezinárodní oborové komunikace a také programová spolupráce s odborem strategie MMB a komisí Smart City.
Uvedeme rovněž putovní výstavu studentských prací Ústavu urbanismu FA VUT v Brně.

Program konference:

9:00 - registrace
9:30 - zahájení Karel Havliš, vedoucí Ústavu urbanismu FA VUT v Brně
9:40 - Gabriel Kopáčik /FA VUT, Brno/
10:00 - Bohumil Kováč /FA STU, Bratislava/
10:20 - Jan Kristek /FA VUT, Brno/
10:40 - Jan Jehlík /FA ČVUT, Praha/
11:20 - Radek Suchánek /FUA TUL, Liberec/
11:40 - Luboš Františák /FA VUT, Brno/
12:00 - Karel Havliš /FA VUT, Brno/

13:30 - Christian Hanus /DU, Krems/
14:00 - Ernst Rainer /FA TU, Graz/
14:30 - Barbara Hammerl /Stadt Labor, Graz/

15:15 - diskuse
16:30 - raut a neformální diskuse
18:00 - ukončení

Více informací >


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: