Soutěž
Událost (stalo se)
Studentská soutěž o nejlepší urbanistický projekt 2016
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 09.10.16

Letos probíhá XXII. ročník studentské soutěže O nejlepší urbanistický projekt za akademický rok 2015/2016.
1. cena je 14 000 Kč,  2. cena je 7 000 Kč,  3. cena je 3 000 Kč a odměny jsou 6 000 Kč.
Prodloužený termín odevzdání prací do 14. října 2016 je extra pro naší brněnskou fakultu. Pro studenty i jejich vedoucí prací z minulého školního roku (zimní nebo letní semestr), které mají povahu urbanistického zadání je to šance svoji práci presentovat.
V minulých ročnících byla naše škola vždy mezi odměněnými nebo oceněnými studentskými urbanistickými projekty. Soutěže se účastní všechny školy architektury z ČR, ze zahraničních Fakulta architektury z Bratislavy a Fakulta architektury z Poznaně. Podpořte svojí účastí prestiž naší fakulty. Projekt (v papírové i elektronické podobě) s přihláškou můžete odevzdat u doc. Karla Havliše nebo doc. Gabriela Kopáčika na Ústavu urbanismu (314A nebo 315A).

Více informací >

Přihláška
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: