Výstava
Událost (stalo se)
Znojmo 1500 A.D. - výstava 3D tištěných modelů v Galerii mini
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 09.10.16

Ve středu 5. října 2016 v 17:00 hodin proběhne v Galerii mini vernisáž výstavy Znojmo 1500 A.D. představující primárně modely Znojemskéjo hradu a kostela sv. Mikuláše v jejich středověké podobě. Modely vznikly na objednávku Jihomoravského muze ve Znojmě pro tematickou výstavu Karel IV. a jihozápadní Morava, která probíhala od května do září 2016 na Znojemském hradě.

Modely ukazují ideální podobu staveb zhruba k roku 1500. Rekonstrukce jejich architektonické podoby vychází mimo jiné z 3D skenu města pořízeného při leteckém snímkování, dobových vedut Znojma a vyobrazení z pozdější doby, na kterých však jsou patrné i relikty starších stavebních etap.

Modely jsou vyrobeny kombinovanou technikou s použitím 3D tisku. Takto jsou vyrobeny všechny budovy hradu, terén je vymodelován z polystyrénu doplněného sádrou. V případě kostela jsou tištěné náročné detaily jako okna, opěráky a střechy. Plochy zdí jsou z polystyrenu opatřeného omítkou z akrylového tmelu.

Tyto dva hlavní modely jsou doplněny dalšími modely od stejného autora - jde např. o rekonstrukci stavebních etap děkanského kostela v Chrudimi a pracovní vzorek modelu města Chrudim v měřítku 1:500.

Autor modelů: Ing. arch. Vratislav Zíka / VIZarch s.r.o.

Realizace: Ing. arch. Vratislav Zíka, Bc. Eliška Lichtnerová, Ing. arch. Josef Veselý, Ing. arch. Petra Grísová, Bc. Jakub Frolík, Bc. Lukáš Ildža


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: