Soutěž
Událost (stalo se)
Moravská galerie v Brně - 22. ročník studentské soutěže Xella
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 02.10.16

Vypsání 22. ročníku studentské architektonické soutěže pro akademický rok 2016/2017.

Cíl soutěže:
Podpora samostatné tvůrčí práce vysokoškolských studentů prostřednictvím soutěžní konfrontace architektonických idejí. Hledání a prezentace kvalitní soudobé architektury za přispění odborné poroty. Iniciovat dialog o reálném tématu na konkrétním místě.

Účastníci soutěže: Studenti / studentky (též sdruženi do pracovních skupin) oborů „Architektura” a „Pozemní stavitelství” na vysokých technických a uměleckých školách a univerzitách, kteří nevlastní diplom z II. stupně vysokoškolského studia v žádném z těchto oborů.

Téma: Moravská galerie v Brně – Místodržitelský palác, nová budova pro sbírky současného umění. Vynikající umělecké dílo vyžaduje prezentaci ve vynikajícím díle architektonickém.

Motto: „Trocha odvahy je cennější než tuna opatrnosti.“ Theodore Roosevelt, 26. prezident USA

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: