Informace
Událost (stalo se)
Vystoupení prof. Šlapety na East Centric Triennale of Architecture v Bukurešti
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 28.09.16

Na letošním "East Centric Triennale of Architecture", které se koná na přelomu září a října v Bukurešti, byl pozván na tzv. key note lecture - vedle dalších prominentních přednášejících z Japonska /prof.Fujimori - Tokyo/ , Kanady /prof.Alberto Pérez-Gómez - Mc Gill Montreal/, Rakouska /prof.Wolf Prix-Coop Himmelblau a prof.Boris Podrecca/, Německa a Finska také profesor Fakulty architektury VUT v Brně Vladimír Šlapeta. Dne 2. října 2016 tam vystoupí na společném večeru s prof.Borisem Podreccou z Vídně s přednáškou na téma meziválečné architektury v Československu a v závěru se zmíní i o současné situaci architektury v naší republice.

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: