Přednáška
Událost (stalo se)
Architekt v praxi : Michal Kutálek
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 17.09.16

V zimním semestru 2016 se v rámci předmětu 'Architekt v praxi' určeného pro studenty 2. ročníku MSP uskuteční na FA VUT v Brně přednáškový cyklus česko-slovenských i zahraničních architektů. Ve čtvrtek 29. září 2016 v 17:00 hodin vystoupí v místnosti A118 zakládající člen next level studia Michal Kutálek. Předmět je otevřen všem zájemcům na fakultě i široké veřejnosti.

Michal Kutálek
(*1979 Vyškov) je svým přístupem k architektuře svébytně rozkročen mezi kultivovanou praxi a odvážné vize, které navazují na dobrou tradici Julese Verna a Arthura C. Clarka. Michal Kutálek spolupracoval s multimediálním umělcem Federico Diázem a působil v ateliéru Evy Jiřičné. Po absolutoriu Fakulty architektury ČVUT v Praze (2006) založil v Uherském Hradišti vlastní praxi next level studio (2008). Doktorandské studium u arch. Floriána na ČVUT věnoval tématu Robotizace – automatizace v architektuře. Jeho práce je prostoupena zájmem o nové materiály, nanotechnologie, biotechnologie.

www.nextlevelstudio.cz
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: